Isn, Okt 25 | Goobta Baarkinka ee Milliga Cagaaran

Nadiifinta Waddo-weyn

Naga caawi nadaafadda Waddada 71!
Nadiifinta Waddo-weyn

Time & Location

Okt 25 5:00 GD GMT-5
Goobta Baarkinka ee Milliga Cagaaran, 2100 E US-12, Willmar, MN 56201, USA

About the Event

Naga caawi nadaafadda Waddada 71! Soo qaado galoofyo iyo kabo adag. Vests ayaa la bixin doonaa. Nagala kulan baarkinka dhigashada ee Green Mill (Hwy 12).

Taariikhda roobka: TBD

Looma oggola carruur ka yar 12 jir. Carruurta 12-17 waxay u baahan yihiin warqadda oggolaanshaha si ay uga qaybgalaan. Iimayl u dir contact@kandiyohidemocrats.org si aad u hesho warqadda oggolaanshaha.

Share This Event